2009

Luty

UWOLNIENIA - 2009-02-10

2009-02-10 - UWOLNIENIA

Otoczona światłem wokół
nosić mogę jeszcze
te ciężąry wiosen wielu.

Tylko po co ?

Otoczona blaskiem w koło
już pożegnać zechcę
warstwy ubrań wysłużone.

Lecz na nową podróż
same pocałunki
oddam gestem
by w zgodności i czułości
wsparcie wspólne wesprzeć.