2010

Październik

ISTNOŚĆ - 2010-10-16

2010-10-16 - ISTNOŚĆ

Jestem istotą wszystkiego
Jestem miłością

Jestem jak wiatr i morze
Jestem miłością

Jestem blaskiem stworzenia
Jestem miłością

Przychodzę gdzie jestem

Wszystko jest dozwolone
Bo życie radością jest

Miłością jestem
Ogrodem swym

Ach ...