2012

Grudzień

Przyjaźń - 2012-12-01
LISTOPADOWY OBRAZ - 2012-12-13

2012-12-01 - Przyjaźń

PrzyJaźni wszystko się zaczyna

PrzyJaźni cudna nawet zima

PrzyJaźni fruwam w nieba ciele

PrzyJaźni kocham ciebie siebie

PrzyJaźni zabaw licznych wybór

PrzyJaźni wspólnych gości bezlik

PrzyJaźni spokój nacji wszelkich

PrzyJaźni rzeką lekkość pływa

PrzyJaźni słodka moja chwila