2012

Październik

ŚWIATŁOBYCIE - 2012-10-14
SAMOSTANOWIENIE - 2012-10-14
BYĆ ... - 2012-10-14
JESTEM - 2012-10-27

2012-10-14 - ŚWIATŁOBYCIE

Proszę cię kochanie
zaufaj mi i sobie
to dla naszego
najlepszego
światła w tobie
nie zginiesz
nie przepadniesz
wręcz szybciej się wznosisz
i lekkim już jesteś
i światłym zostajesz
i tylko wiedzeniem
i samej radości
smakowaniem pełni
a nie ze strachem
programu się więzić
bo już czas najwyższy
mój skarbie
przestać się objadać
na to śniadanie ... :)